De leerkring contract- en leveranciersmanagement

Doe mee aan de binnenkort op te starten leerkring contract- en  leveranciersmanagement in de praktijk. We gaan daarbij uit van de hieronder getoonde samenhang tussen de begrippen, waarbij contractbeheer de basis vormt voor het contractmanagement en vervolgens het leveranciersmanagement.  

Wat is een leerkring?

Er worden leerkringen gevormd van 10 tot 15 professionals die samen aan de slag gaan om concrete handvatten en oplossingen te vinden voor concrete vragen. Deelnemers bepalen zelf de vraag die in de leerkring centraal komt te staan. Zo sluit de vraag altijd aan op de praktijk. Procesbegeleiders (Marieke Verhorst van de gemeente Delft en Leon Klinkers van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein) zijn aanwezig om de leerkring te ondersteunen om de gewenste ontwikkeling te realiseren.

Wat gaan we doen?

Allereerst wordt in de leerkring bekeken waar ieders behoefte en/of vraag ligt. Daar komt altijd een gemeenschappelijke vraag uit of een aantal soortgelijke thema’s waarop we met elkaar verder de vedieping opzoeken. De leerkring kan bijvoorbeeld gaan over gezamenlijk leren en ontwikkelen om in de praktijk tot vervolgstappen te komen. Of de leerkring kan werken aan concrete oplossingen voor een gezamenlijk vraagstuk, bijvoorbeeld: Hoe maken we als organisatie de stap van contractbeheer en –management naar leveranciersmanagement?

Op deze manier sluit de gemeenschappelijke vraag altijd aan op de behoefte in de praktijk. In overleg worden vervolgens vier a vijf bijeenkomsten ingepland.

Contact en aanmelden

Wilt u meer informatie over of wilt u zich opgeven voor de leerkring contract- en leveranciersmanagement in de praktijk? Stuurt u dan een mail naar onze dienstpostbus. Geef hierin alvast aan hoe de huidige situatie er in uw gemeente/regio uit ziet en wat u zou willen bereiken. De samenvatting van deze antwoorden worden tijdens de eerste bijeenkomst gebruikt. Geef ook aan of u de voorkeur heeft voor een digitale dan wel een fysieke bijeenkomst. De aftrap / eerste bijeenkomst vindt sowieso digitaal plaats. Een optie is om de vervolgbijeenkomsten bij de deelnemers op locatie te houden.