Congres ‘Vanuit partnerschap denken en werken in het sociaal domein’

Op 25 november vindt het congres ‘Vanuit partnerschap denken en werken in het sociaal domein’ plaats in de Maaspoort te Venlo. Het congres wordt georganiseerd door de regio Noord-Limburg in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Gemeenten werken verplicht samen bij de drie decentralisaties in het sociaal domein. Dat brengt voor- en nadelen met zich mee. De zeven gemeenten van de regio Noord Limburg hebben in de afgelopen jaren onderling grote stappen gezet in die samenwerking op het gebied van beleid, inkoop en sturing. Daarnaast willen ze de samenwerking met de zorgaanbieders, voorliggend veld en directe verwijzers versterken. Zij vinden die samenwerking cruciaal voor effectieve zorg aan de cliënten. De uitwerking ervan ging echter niet vanzelf!

Zij delen hun ervaringen graag met anderen en nodigen collega’s in het land uit om dat ook te komen doen en zo van elkaar te leren. Het congres brengt daarom gemeenten, zorgaanbieders en cliëntorganisaties samen. Hierbij staat het thema ‘’Vanuit partnerschap denken en werken’’ centraal. 

Meer informatie...