“Wie is verantwoordelijk voor kwaliteit van de geleverde hulp?"

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel staat de volgende praktijkvraag centraal:

Wie (gemeente, hoofdaannemer, onderaannemer) is waar verantwoordelijk voor wat betreft kwaliteit van de geleverde hulp? Is de hoofdaannemer te allen tijde aansprakelijk voor het handelen van een onderaannemer? Zo niet, wanneer niet?

Meer informatie en het antwoord vindt u hier.