Nu beschikbaar: animatie over de SAS zonder emvi - procedures

Met een wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger. Gemeenten hoeven met deze wetswijziging in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium). Vooruitlopend op deze wetswijziging is er een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken om de ruimte van deze wetswijziging zo goed mogelijk te benutten: de handreiking ‘SAS zonder emvi - vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet’. Meer informatie en naar de handreiking....

Nu is er ook een animatie beschikbaar waarin u in vier minuten meer te weten komt over de wetswijziging en de vier procedures die in de handreiking SAS zonder emvi worden besproken.