Gebundeld: juridische vragen en antwoorden hoofd- en onderaannemerschap

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. Gedurende het afgelopen jaar hebben wij op diverse vragen antwoord gegeven. Ook hebben wij meer inhoudelijke informatie gegeven over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

Wij hebben alle vragen, antwoorden en inhoudelijke informatie over hoofd- en onderaannemerschap in het sociaal domein nu handig gebundeld in één document!

Naar de 'Juridische vragen en antwoorden m.b.t. hoofd- en onderaannemerschap in het sociaal domein'.