Maurits Hesselmans

Column Maurits Hesselmans: “Behoefte aan een klantgericht perspectief blijft nodig.”

Columns, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Wmo, Wmo, Wmo|

Maurits Hesselmans (Procesgroepmanager Klant, Kwaliteit en Markt bij Reinaerde) geeft in deze column, vanuit... Lees meer → Column Maurits Hesselmans: “Behoefte aan een klantgericht perspectief blijft nodig.”

VGN handreiking ‘Zorgverkoop in het sociaal domein’

Algemeen, Contracteren, Voorbereiden, Wetten en regels|

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een handreiking ‘Zorgverkoop in het sociaal domein’... Lees meer → VGN handreiking ‘Zorgverkoop in het sociaal domein’

Hernieuwde rekentool Wmo huishoudelijke hulp én begeleiding

Uitvoeren en monitoren, Wmo|

In opdracht van de VNG en in overleg met Actiz, VGN, Zorgthuisnl en GGZ Nederland heeft Berenschot de... Lees meer → Hernieuwde rekentool Wmo huishoudelijke hulp én begeleiding

Samenwerking regioadviseurs opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap sociaal domein

Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels|

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het... Lees meer → Samenwerking regioadviseurs opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap sociaal domein

Gemeenten gevraagd voor pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo, Wmo|

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden makkelijker te maken. Om te laten zien hoe dit kan... Lees meer → Gemeenten gevraagd voor pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

En de rekening komt later… onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten

Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden|

Begin 2019 verscheen het onderzoeksrapport ‘En de rekening komt later…’ van jb Lorenz in opdracht van... Lees meer → En de rekening komt later… onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten

Praktijkvoorbeeld Dialoog: Aanbesteden van één samenwerkingsverband in het preventieve veld in Wageningen

Jeugdwet, Praktijkvoorbeelden, Wmo|

Aanbesteden, maar dan niet op de traditionele manier. Op basis van lokale netwerken in plaats van... Lees meer → Praktijkvoorbeeld Dialoog: Aanbesteden van één samenwerkingsverband in het preventieve veld in Wageningen

Model onderaannemings-overeenkomst VGN

Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo, Wmo|

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een model onderaannemingsovereenkomst opgesteld voor de... Lees meer → Model onderaannemings-overeenkomst VGN

Internetconsultatie wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo2015’ verlengd

Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo|

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden aangepast om aanbesteden eenvoudiger te... Lees meer → Internetconsultatie wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo2015’ verlengd

Praktijkverhaal Alphen aan den Rijn: ‘Lumpsumbekostiging als prikkel om het goede te doen.’

Praktijkvoorbeelden, Wmo|

Alle ondersteuning en begeleiding in één opdracht en de financiering lumpsum: kort gezegd is dit de sprong... Lees meer → Praktijkverhaal Alphen aan den Rijn: ‘Lumpsumbekostiging als prikkel om het goede te doen.’

Close Search Window