0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Wmo

0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Recente publicaties over de contracteringsfase

Goedkeuring staatssteun doelgroepenvervoer periode maart t/m juni

Contracteren, Wetten en regels

Het Rijk heeft naar aanleiding van de landelijke en lokale doorbetalingsafspraken in het doelgroepenvervoer één gecoördineerde melding... Lees meer → Goedkeuring staatssteun doelgroepenvervoer periode maart t/m juni

Indexatie bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Contracteren, Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo

Op de website van de VNG vind je informatie die gemeenten kunnen gebruiken bij het maken van indexatieafspraken met (zorg)aanbieders voor... Lees meer → Indexatie bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

Model addendum bij de opdracht tot het verlenen van jeugdhulp en Wmo beschikbaar

Contracteren, Jeugdwet, Wmo

Er is een model addendum beschikbaar dat dient om de lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders aan te passen op de gewijzigde... Lees meer → Model addendum bij de opdracht tot het verlenen van jeugdhulp en Wmo beschikbaar

Eerste pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gestart!

Contracteren, Wetten en regels

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is gestart met de eerste pilotgemeenten om innovatiever en eenvoudiger aan te besteden.... Lees meer → Eerste pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gestart!

Praktijkverhaal gemeente Veenendaal deel 1: Quasi-inbesteden van welzijnswerk

Contracteren, Praktijkvoorbeelden, Voorbereiden

Verschillende gemeenten, verschillende diensten en verschillende manieren van inkopen in het sociaal domein. Binnen de wettelijke kaders is... Lees meer → Praktijkverhaal gemeente Veenendaal deel 1: Quasi-inbesteden van welzijnswerk

Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wetten en regels, Wmo, Wmo, Wmo, Wmo

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en... Lees meer → Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

Eindrapport ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

Contracteren, Uitvoeren en monitoren

Sinds 1 juni 2017 is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 van kracht. Het doel van deze AMvB is dat gemeenten reële tarieven hanteren voor... Lees meer → Eindrapport ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’

Close Search Window