0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Wmo

0 +
Publicaties
0 +
Publicaties

Recente publicaties over de contracteringsfase

Producten programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein in handige menukaart

Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en aanbieders bij inkoop in het sociaal domein. Hiervoor zijn veel... Lees meer → Producten programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein in handige menukaart

Factsheet Contractduur bepalen voor sociaal domein opdrachten

Algemeen, Contracteren

Bij het afsluiten van een contract is het belangrijk dat je vooraf de looptijd vaststelt. Wil je een eenmalige kortdurende opdracht of een... Lees meer → Factsheet Contractduur bepalen voor sociaal domein opdrachten

Publicatie header

Producten i-Sociaal Domein

Algemeen, Algemeen, Algemeen, Contracteren, Jeugdwet, Jeugdwet, Jeugdwet, Participatiewet, Participatiewet, Participatiewet, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden, Wmo, Wmo, Wmo

Gemeenten en zorgaanbieders werken samen om vermijdbare administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te dringen. De basis... Lees meer → Producten i-Sociaal Domein

Handreiking kostprijzen voor de jeugd-ggz

Contracteren, Jeugdwet

GGZ Nederland heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door Berenschot naar reële kostprijzen van specialistische jeugd-GGZ. De... Lees meer → Handreiking kostprijzen voor de jeugd-ggz

Hoe kopen gemeenten jeugdhulp in?

Contracteren, Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet, Voorbereiden

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft in samenwerking met PPRC (Public Procurement Research Centre) een kaart van Nederland gemaakt die... Lees meer → Hoe kopen gemeenten jeugdhulp in?

Cliënten betrekken bij inkoop jeugdhulp Utrecht

Contracteren, Geen categorie, Jeugdwet, Jeugdwet, Voorbereiden

De gemeente Utrecht heeft met succes jongeren, ouders, professionals en organisaties nauw betrokken bij de aanbesteding Specialistische... Lees meer → Cliënten betrekken bij inkoop jeugdhulp Utrecht

Brieven aan de Tweede Kamer over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Contracteren, Uitvoeren en monitoren, Voorbereiden

Op 24 januari 2019 heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over onder meer de... Lees meer → Brieven aan de Tweede Kamer over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein

Close Search Window