Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein kent vier actielijnen. Een van de actielijnen zet in op het verder brengen van de transformatie door inkoop in te richten als continu leer- en verbeterproces. Verspreid over het land zijn al prachtige voorbeelden van transformatie en de rol van inkoop daarbij te vinden. Hierbij komen zowel successen als verbeterpunten naar voren. Waardevolle ‘lessons learned’ voor zowel gemeenten als zorgaanbieders. Het programma wil deze ervaringen graag delen.

Interviews

Het programma heeft daarom een aantal interviews afgenomen waarbij zowel gemeenten, zorgaanbieders als inwoners zijn bevraagd over de door hun ervaren effecten van de gewenste transformatie. De interviews geven het programma een beeld van deze effecten en inzicht of het gewenste beleid daadwerkelijk uit te voeren is.

Aanbieders

Door ook zorgaanbieders te interviewen, komen we te weten wat de zorgaanbieders merken van de transformatie. Denk hierbij aan consequenties voor de werkwijze of het personeel.

Inwoners

Waar het uiteindelijk om draait bij de transformatie is wat de inwoner er van merkt. Daarom laten we in deze reeks van interviews ook inwoners aan het woord. Wij komen hierdoor te weten of en, zo ja, hoe inwoners de transformatie ervaren.

Rode draad

Naast de interviews proberen we de ervaringen van gemeenten, zorgaanbieders en inwoners in een handzame lijst samen te vatten. We hebben bijna alle interviews achter de rug en zien al een rode draad. We willen niet al teveel prijs geven, want de interviews verschijnen binnenkort als een serie op de Vindplaats. Daarna leveren we een handzame lijst met geleerde lessen op.

Naast stukken op de vindplaats zullen gaan we de bevindingen uit de interviews presenteren tijdens de Kennis- en Praktijkdagen op 7, 8 en 9 april. Hou je agenda vrij!

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window