Activiteiten

Inkoop en aanbesteden kunnen bijdragen aan het versnellen van de transformatie naar goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor de cliënt. Inkoop is een belangrijk middel bij het uitvoeren van deze transformatie, omdat het de manier is van gemeenten om hun aanbod van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Om het inkoopproces te verbeteren, werken gemeenten, aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Het programma biedt op deze website een overzicht van informatie over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. De handreikingen, factsheets en praktijkvoorbeelden die u hier vindt, worden ontwikkeld in samenwerking met gemeenten en aanbieders. Dit gebeurt in werkgroepen of in andere samenwerkingsvormen. Neemt u voor meer informatie hierover contact op met onze dienstpostbus.

Naast informatie biedt het programma vooral ook veel praktische ondersteuning in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van gemeenten en aanbieders. Ons regioteam bekijkt hiervoor met u welke ondersteuning aansluit bij uw situatie. U neemt contact op met ons regioteam via onze helpdesk. Welke ondersteuning beschikbaar is, leest u hieronder.