Partners programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Gemeenten, (zorg)aanbieders en Rijk werken in het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein samen om het inkoopproces van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te verbeteren en hiermee de transformatie in het sociaal domein verder te brengen.

De partners binnen het programma zijn in willekeurige volgorde:

Actiz

Vereniging Valente

GGZ Nederland

Jeugdzorg Nederland

Sociaal Werk Nederland

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Ketenbureau i-Sociaal Domein

Zorg Thuis NL

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport