Het Regioteam: positieve reacties op digitale miniconferentie Wmo

We werken al een jaar thuis. Al een jaar geen fysieke congressen, uitwisselingsmomenten, leerkringen en andere bijeenkomsten om mensen live te ontmoeten en ervaringen te delen. Dit betekent niet dat we elkaar niet zien en spreken, we videobellen de hele dag door. Maar het even ongedwongen met een ander sparren die min of meer voor dezelfde vraagstukken staat als jij, dat doen we op dit moment weinig.  

Praktijkgerichte workshops

Vanuit deze behoefte aan uitwisseling in kleinere groepen is onlangs de digitale miniconferentie Wmo voor Zuid-Nederland georganiseerd. Ongeveer 50 deelnemers waren hierbij aanwezig, afkomstig vanuit verschillende gemeenten in Limburg, Brabant en Zeeland. Er werden vier workshops gehouden namelijk over de SAS-procedure, Beschermd Wonen, Taakgericht inkopen en Leveranciersmanagement. In elke workshop vertelde een gemeente over zijn ervaringen op het betreffende onderwerp. Daarna was er gelegenheid voor de deelnemers om over de ervaringen door te praten.

Positieve reacties

Ondanks dat iedereen vanachter het eigen beeldscherm deelnam, bood deze manier van uitwisselen toch de mogelijkheid om redelijk ongedwongen ervaringen uit te wisselen en onderling te sparren. De reacties waren na afloop van de miniconferentie dan ook enthousiast te noemen:

Het was een zinvolle tijdsbesteding! Geef daar nog meer publiciteit aan!

Top gedaan, erg interessant, graag een vervolg.

Bedankt. Er valt erg veel te leren van elkaar dus ontmoeting en delen blijft belangrijk.

Herhaling!

Daarom hebben we besloten om in Zuid-Nederland voor de zomer nogmaals een miniconferentie te organiseren. Mocht u geïnteresseerd zijn deze bij te wonen, geef dat dan vast aan bij uw regioadviseur.

Wilt u meer informatie over de onderwerpen SAS-procedure, Beschermd Wonen, Taakgericht inkopen en/of leveranciersmanagement, neem dan contact op met de Regioadviseurs Erna Theunissen (regio Limburg en Zuid-Oost Brabant) of Josien de Reuver (regio Brabant en Zeeland). 

Miniconferentie inkoop en aanbesteden sociaal domein

Bent u ook geïnteresseerd in een miniconferentie over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein in uw landsdeel? Heeft u vraagstukken waarover u graag collegiaal overleg wilt voeren? Neem dan contact op met het Regioteam via de Helpdesk.

In deze folder vindt u meer informatie over de miniconferenties.