Handreiking e-learning modules i.c.m. webinars bij aanbestedingen

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft samen met Aanbestedingskalender vier gratis e-learning modules speciaal voor aanbieders ontwikkeld. Deze modules zijn toegespitst op de aanbestedingsprocedure voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Door deze online lesmodules te koppelen aan een webinar met specifieke informatie over een aanbesteding die bij een gemeente/regio plaatsvindt, worden aanbieders optimaal geïnformeerd over de aanbesteding. Zo vergroot de gemeente/regio de kans op goede inschrijvingen, waardoor de meest passende aanbieders geselecteerd kunnen worden. Nu is er een handreiking beschikbaar met handvatten voor de inzet van deze e-learning modules in combinatie met een webinar.

De handreiking

Door het volgen van de e-learning modules bevorderen de aanbieders hun deskundigheid, zodat zij beter in staat zijn om zich voor te bereiden op de inschrijving. Door deze online lesmodules te koppelen aan een webinar, waarin meer specifieke informatie over de betreffende aanbesteding wordt gegeven door de regio / gemeente, doorgronden de aanbieders de uitvraag beter en kunnen daardoor adequater inschrijven met een kwalitatief betere en procedureel kloppende inschrijving. Voor gemeenten en regio’s is er nu een handreiking beschikbaar met handvatten voor het integreren van een webinar in combinatie met de e-learning modules voor aanbieders bij een aanbesteding.

Naar de handreiking…

Ervaringen met een webinar i.c.m. online lesmodules

Er hebben al 2 webinars plaatsgevonden, namelijk voor Bizob en Serviceorganisatie Zuid Holland Zuid. (red. Binnenkort is het verslag van het laatstgenoemde webinar op deze website beschikbaar.) Bij beide webinars waren meer dan 100 aanbieders uit de regio online aanwezig. De combinatie van de e-learning modules met een webinar waarin meer specifieke informatie werd gegeven over de aanbesteding in de regio, werd door zowel de aanbieders als de aanbestedende dienst als zeer positief ervaren.

Naar verslag webinar Bizob...
 

Ook interesse in het organiseren van een webinar?

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is nog op zoek naar gemeenten/regio’s die binnenkort starten met een aanbestedingsprocedure en die samen met ons een webinar op maat willen organiseren. Tijdens deze interactieve webinars wordt toegelicht hoe het inkooptraject tot stand is gekomen en welke strategie en doelen de gemeente/regio hiermee nastreeft. Het programma draagt de kosten voor het volgende webinar dat georganiseerd wordt.

Bent u geïnteresseerd? Meld uw gemeente of regio dan aan door middel van een mail naar onze dienstpostbus