Deelnemers gezocht leercirkel kwaliteitscriteria voor inkoop!

Bent u werkzaam voor een inkoopregio of gemeente en betrokken bij het opstellen van kwaliteitscriteria van jeugdhulp of maatschappelijk ondersteuning voor inkoop? Wilt u graag stappen zetten in de kwaliteit van hulp in uw gemeente en dit contractueel goed borgen? Of heeft u vragen over kwaliteitscriteria voor inkoop? Meld u zich dan aan voor een leercirkel Kwaliteitscriteria voor inkoop! Bent u werkzaam voor een inkoopregio of gemeente en betrokken bij het opstellen van kwaliteitscriteria van jeugdhulp of maatschappelijk ondersteuning voor inkoop? Wilt u graag stappen zetten in de kwaliteit van hulp in uw gemeente en dit contractueel goed borgen? Of heeft u vragen over kwaliteitscriteria voor inkoop? Meld u zich dan aan voor een leercirkel Kwaliteitscriteria voor inkoop!

Wat is een leercirkel Kwaliteitscriteria voor inkoop?

Er worden leercirkels gevormd van 8 tot 10 professionals die samen met procesbegeleiders aan de slag gaan om concrete handvatten en oplossingen te vinden voor concrete vragen. Deelnemers bepalen zelf de vraag die in de leerkring centraal komt te staan. Er is procesbegeleiding aanwezig om de leerkring te helpen de gewenste ontwikkeling te realiseren. De leerkring kan bijvoorbeeld gaan over gezamenlijk leren en ontwikkelen om in de praktijk tot gedragen kwaliteitscriteria voor inkoop te komen. Of de leerkring kan werken aan concrete oplossingen voor een gezamenlijk vraagstuk, zoals het opstellen van kwaliteitscriteria voor een in te kopen complexe hulpvorm.

Praktische informatie

De leercirkels starten in de eerste helft van september en bestaan uit vijf sessies van twee uur. In overleg met de deelnemers vinden sessies om de twee weken of maandelijks plaats. Houd rekening met één tot twee uur huiswerk om de sessies voor te bereiden. In principe worden leercirkels gehouden op een centrale locatie die door één van de deelnemers wordt gereserveerd. Gedurende de coronamaatregelen vinden de sessies digitaal plaats.

Contact en aanmelden

Wilt u meer informatie over de leercirkel Kwaliteitscriteria voor inkoop? Of wilt u met ons overleggen of de vraag of probleem die u wilt aandragen, geschikt is voor het opstarten van een leercirkel? Stuurt u dan een mail naar onze dienstpostbus. Wij nemen vervolgens contact met u op om samen te komen tot een concrete vraagstelling of om de mogelijkheden van een leercirkel te bespreken.