Corona

De genomen maatregelen in verband met het tegengaan van de verspreiding van COVID-19 hebben ook gevolgen voor de inkoop en het aanbesteden van zorg in het sociaal domein.

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft op een rij gezet tegen welke aanbestedingsrechtelijke problemen gemeenten kunnen aanlopen bij het aanbesteden in het sociaal domein gedurende de coronacrisis en welke oplossingen voorhanden zijn in een handige folder. Ook alle afspraken over omzetgarantie, het format hiervoor, een model addendum voor het verlengen van contracten of informatie over staatssteun bij Coronamaatregelen of een link naar informatie voor gemeenten van de VNG vindt u hier. Tevens kunt u lezen hoe gemeenten en aanbieders hiermee omgaan aan de hand van een aantal praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar om duidelijkheid te krijgen in de gevolgen van de COVID-19 ten aanzien van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.