Data

Het gebruik van data is voor zowel gemeenten als aanbieders een bron van informatie.

Gemeenten geeft het de mogelijkheid om gericht in te kopen. U kunt  bijvoorbeeld kijken naar:

  • Hoeveel inwoners heeft u? Hoeveel in leeftijdsgroepen die veel gebruik maken van jeugdhulp en/of maatschappelijke ondersteuning? Verandert dat de komende jaren?
  • Hoe ontwikkelen de uitgaven voor Jeugdwet en Wmo 2015 zich? Hoe is dat verdeeld over de verschillende productcategorieën en cliënten?
  • Wat zijn uw belangrijkste aanbieders qua omzet en qua aantal cliënten?

Ook voor aanbieders zijn dit belangrijke vragen om hun verkoopstrategie te bepalen.

Data zijn daarnaast interessant indien u bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek wilt doen of omdat u op zoek bent naar een vergelijkbare gemeente om ervaringen mee uit te wisselen. Over de manier waarop gemeenten inkopen en het aanbod wat aanbieders verlenen, is veel informatie beschikbaar.

Alles uit data halen

Als u op zoek bent naar data over het gebruik van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning,  kunt u onder andere terecht bij het CBS. In een regionaal dashboard, een benchmark Jeugdzorg en ook in StatLine, de databank van het CBS, zijn veel cijfers te vinden op het gebied van jeugdhulp. Data over hoe gemeenten inkopen vindt u onder andere in de monitor Gemeentelijke Zorginkoop 2020 en de bijbehorende database. 

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar bij data-analyse ten behoeve van uw inkoop. Zo is er een workshop van het CBS, maar zijn bijvoorbeeld ook praktijkvoorbeelden beschikbaar. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.