05 oktober VOL Digitale cursus: Verrijk de inkoop van jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Digitaal

Het CBS krijgt tweemaal per jaar beleidsinformatie Jeugdwet aangeleverd van jeugdhulpaanbieders. Deze informatie vertalen zij naar praktische informatie waar de jeugdhulpregio of de individuele gemeente mee kan sturen op de inkoop om zo de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Weten hoe? Meldt u dan aan voor één van de gratis CBS workshops.

Gemakkelijk gegevens vergelijken met buurgemeenten en –regio’s

Omdat de gegevens zijn verzameld met landelijke definities, is het eenvoudig om regio’s of gemeenten met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking kan de basis zijn voor goede, open gesprekken binnen en tussen gemeenten en regio’s, waarin het leren van elkaar voorop staat. Als er bijvoorbeeld binnen een regio grote verschillen te zien zijn in het aandeel pleegzorg binnen het totaal van jeugdhulp met verblijf, dan kan dat de aanleiding geven tot een goed gesprek over wat de succesfactoren zijn van een gemeente waar het lukt om veel jongeren in een pleeggezin op te vangen. Vanwege de grote verschillen in de lokale inrichting van het jeugdveld kunnen de cijfers op zichzelf zelden de antwoorden geven, maar ze bieden wel de basis voor een goed gesprek.

Het verhaal achter de cijfers

Antwoorden en inzichten ontstaan pas tijdens het gesprek over de cijfers. Daarvoor is het belangrijk de juiste cijfers boven water te halen. De gegevens van het CBS worden nog niet even goed gevonden door beleidsmedewerkers, inkopers of financials. Of ze worden wel gevonden, maar de veelheid aan cijfers leidt ertoe dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. De ervaring leert dat veel mensen over een ‘drempel’ heen geholpen moeten worden om zelf aan de slag te gaan met de online databank StatLine en om daarin de eigen gewenste selecties en filtering aan te brengen.

Gratis hulp bij het lezen van de cijfers

Om gemeenten te ondersteunen om met de cijfers aan de slag te gaan, biedt het CBS, samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een kosteloze cursus aan waarbij een medewerker van het CBS aan de deelnemers uitlegt welke informatie beschikbaar is, waar dit te vinden is en hoe u de beschikbare cijfers en gegevens in Statline moet lezen.

Digitale bijeenkomsten

Op 5 oktober tussen 13:00 en 15:00 en op 7 december tussen 10:00 en 12:00 is het mogelijk om via Zoom mee te doen aan deze digitale cursus. Er is een maximum aantal deelnemers van 20 per sessie beschikbaar. De inschrijving sluit een week voor aanvang van de cursus.  

Inschrijven

U schrijft eenvoudig in door een mail te sturen naar  _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl onder vermelding van uw contactgegevens. Uiteraard kan er ook gezamenlijk ingeschreven worden met een aantal collega’s. Neem dan in de mail de naam en contactgegevens van alle collega’s op. De cursus staat open voor deelnemes vanuit zowel gemeenten als aanbieders.