Uitleg gebruik waar staat je gemeente.nl

De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. VNG Realisatie helpt gemeenten om uit de stortvloed aan gegevens de juiste informatie te filteren en daarmee hun prestaties te verbeteren. Gebruik maken van beschikbare data is een belangrijke stap om nog meer weloverwogen keuzes te maken ten behoeve van inkoop en contractering in het sociaal domein.

Het dataplatform Waarstaatjegemeente.nl helpt gemeenten al jaren om de gegevens van openbare bronnen goed te ordenen. Dit dataplatform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op de website vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen en de ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken.

Hierdoor kunt u onder andere meer inzicht krijgen in cijfers bij (andere) gemeenten van gelijksoortige omvang, de afname van zorg op wijkniveau en wordt u middels belangrijke voorspeller-indicatoren geïnformeerd over een verwachte instroom in bijvoorbeeld jeugdhulp.

Dit is slecht een kleine selectie van de mogelijkheden die geboden wordt. Deze inzichten helpen u als gemeente om nog preciezere keuzes te maken over het inrichten van uw zorglandschap. Hiermee kunt u vervolgens passende inkoopkeuzes maken. Wilt u nog meer weten over uw gemeente? Laat data uw inkoopkeuzes ondersteunen!