Handreiking marktdossiers inkoopsegmentatie-Jeugdhulp-en-Wmo

Deze handreiking geeft inzicht in de verschillende sectoren, met suggesties en voorbeelden over op welke manier er gesegmenteerd kan worden in de inkoopbehoefte.