Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

In deze monitor wordt een overzicht gegeven van de inkoop (en subsidies) van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in Nederland. Het gaat om de overeenkomsten die op 1 januari 2018 van kracht waren.