Monitor gemeentelijke zorginkoop 2020

In deze monitor wordt een overzicht gegeven van de inkoop (en subsidies) van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning in Nederland.