Informatie en data van het CBS over gebruik jeugdzorg

Het CBS biedt veel informatie over het gebruik van jeugdzorg. Er is een regionaal dashboard, een benchmark Jeugdzorg en ook in StatLine, de databank van het CBS, zijn veel cijfers te vinden op het gebied van jeugdzorg.

Benchmark

De benchmark toont het gebruik van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor elke gemeente in Nederland, en maakt vergelijkingen mogelijk met de betreffende jeugdregio en met het hele land. Daarnaast worden cijfers getoond die betrekking hebben op verschillende verwijzers, en op uitval in jeugdhulptrajecten.

Regionaal dashboard

Het regionale dashboard geeft een overzicht van het jeugdhulpgebruik per jeugdregio in Nederland. Het dashboard geeft niet alleen inzicht in de ontwikkelingen per regio door de tijd heen, maar biedt ook de mogelijkheid om regio’s met elkaar te vergelijken. Het doel van het dashboard is om toegankelijke kwantitatieve informatie te bieden die gebruikt kan worden bij gesprekken binnen regio’s, tussen regio’s en tussen regionale en landelijke partijen. De informatie op het dashboard is gebaseerd op de Beleidsinformatie Jeugd. Het aanleveren van gegevens hiervoor door Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen in de vorm van een Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd is vastgelegd in de Jeugdwet.

StatLine

In StatLine biedt het CBS uitgebreide tabellen die na uitvoerige validatie beschikbaar zijn gemaakt. Het CBS heeft een uitleg gemaakt over hoe de StatLine tabellen zo goed mogelijk te gebruiken zijn.