Werkgroep Datagedreven werken ten behoeve van inkoop

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Datagedreven werken ten behoeve van inkoop

Samen met zowel gemeenten als organisatieadviseurs werkt het programma aan een handreiking voor gemeenten over hoe zij meer datagedreven kunnen werken ten behoeve van inkoop. Met steeds meer beschikbare data en steeds meer middelen om deze data te organiseren, zal datagedreven werken hoe dan ook een grotere rol gaan spelen bij het inkopen, ook in het sociaal domein. Met de handreiking worden gemeenten geholpen om concrete stappen te zetten naar het meer datagedreven werken om zo beter hun opdrachtgevende rol in het sociaal domein te vervullen. De handreiking zal in de eerste helft van 2021 op deze website beschikbaar zijn.

Podcast

Marga Hoondert (Jeugdregio West-Brabant-West) maakt deel uit van de Werkgroep Datagedreven werken ten behoeve van inkoop. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft met haar een podcast opgenomen. Luister naar haar ervaringen, concrete opbrengsten en gouden tip over datagedreven inkopen.

Podcast Datagedreven Inkopen tbv het sociaal domein

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar onze dienstpostbus.