Kamerbrief over onderzoeken inkoop en aanbesteden in sociaal domein

Op 21 oktober 2020 is er een brief verstuurd aan de Tweede Kamer door de Minister van VWS. Er zijn twee rapporten bijgevoegd over inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, namelijk de monitor gemeentelijke zorginkoop 2020 van PPRC en het rapport van Deloitte over de grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten van aanbestedingen in het sociaal domein in Europa.

Meer informatie

De volledige Kamerbrief en rapporten met toelichting kunt u hier downloaden:

Kamerbrief van 21 oktober 2020

De monitor gemeentelijke zorginkoop 2020

Database achter de monitor gemeentelijke zorginkoop 2020

Het onderzoek naar grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten in Europa: