Workshop CBS beleidsinformatie zeer waardevol gebleken

De onlangs gehouden digitale cursussen  “Verrijk de inkoop van jeugdhulp met CBS beleidsinformatie” is van grote waarde gebleken voor de deelnemers. Zowel vertegenwoordigers van gemeenten als van aanbieders waren aanwezig. De cursus gaf inzicht in het gebruik van CBS data ten behoeve van de beleidsvorming en inkoop van jeugdhulp. De cursus wordt nogmaals gegeven op 8 juni.

CBS Digitale workshop

Voor aanbieders

Aanbieders kunnen de informatie gebruiken om te bepalen welke soorten zorgproducten worden ingezet per gemeente of op wijkniveau. Dit helpt met het bepalen in hoeverre het huidige aanbod passend is en in welke regio zorg geleverd kan worden.

Voor gemeenten

Ditzelfde inzicht geeft voor gemeenten sturingsmogelijkheden om te kijken in welke gemeenten/wijken er zorgbehoefte is en wat daar voor alternatief voor ontwikkeld kan worden. Daarnaast kan de data als toetsingsmiddel fungeren om te bepalen of het ingezette beleid ook daadwerkelijk werkt.

Theorie en praktijk

De informatie is openbaar beschikbaar en het CBS heeft geholpen om deze informatie goed te ontsluiten. Deelnemers kregen naast een presentatie ook een werkopdracht om aan de slag te gaan met deze beleidsinformatie, zodat men het systeem onder begeleiding eigen kon maken. De presentatie vindt u hier.

Meer informatie en inschrijven volgende workshops