Nieuw: Handreiking Datagedreven inkopen in het sociaal domein

De werkgroep Datagedreven Inkopen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een handreiking opgesteld over datagedreven inkopen in het sociaal domein. De handreiking biedt inzicht in de vraag waarom op deze manier inkopen behulpzaam kan zijn en hoe dit bij een gemeente geïmplementeerd kan worden. Ook zijn er een aantal praktijkverhalen en tips opgenomen. Ideaal wanneer u de stap wilt maken naar datagedreven inkopen of dit verder wilt professionaliseren.

Met steeds meer beschikbare data en steeds meer middelen om deze data te organiseren, zal datagedreven werken hoe dan ook een grotere rol gaan spelen bij het inkopen, ook in het sociaal domein. Met de handreiking worden gemeenten geholpen om concrete stappen te zetten in datagedreven werken om zo beter hun opdrachtgevende rol in het sociaal domein te vervullen. De handreiking is geschikt voor gemeentelijke professionals werkzaam in het sociaal domein. U hoeft geen data-, beleid- of inkoopexpert te zijn om praktisch met datagedreven inkopen aan de slag te gaan.

De handreiking Datagedreven Inkopen

In de handreiking wordt eerst besproken waarom datagedreven inkopen nodig, wenselijk of zinvol kan zijn. Wilt u er vervolgens mee aan de slag, dan geeft de handreiking houvast over de activiteiten die moeten gebeuren om de gewenste situatie te bereiken. Daarnaast worden handvatten gegeven om de benodigde wijzigingen in de gemeentelijke organisatie vorm te geven. Om effectief met datagedreven inkopen aan de slag te gaan, zijn een aantal stappen benoemd, inclusief praktische voorbeelden en tips.

Naar de handreiking Datagedreven inkopen sociaal domein.

De werkgroep Datagedreven Inkopen

In werkgroepen van het programma ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor gemeenten en aanbieders. Zo zijn de producten van het programma altijd actueel en bruikbaar. Samen met zowel gemeenten als organisatieadviseurs heeft het programma in de werkgroep Datagedreven Inkopen aan deze handreiking gewerkt.