13 September workshop inkoop jeugdhulp met CBS beleidsinformatie

Het Centraal Bureau voor Statistiek krijgt tweemaal per jaar beleidsinformatie Jeugdwet aangeleverd van jeugdhulpaanbieders. Deze informatie vertalen zij naar praktische informatie waar de jeugdhulpregio of gemeente mee kan sturen op de inkoop. Hoe u dit doet, legt het CBS  graag uit tijdens een digitale workshop op 13 september.

Meer informatie en aanmelden:

CBS Digitale workshop