Dialoog

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, is een continue dialoog gericht op samenwerking en partnerschap tussen gemeenten en aanbieders noodzakelijk. Dialoog loopt als een rode draad door de hele inkoop (van het vaststellen van strategische doelen tot de uitvoering) heen.

In de verschillende fasen van een inkoop staan verschillende vragen centraal. Om een goede dialoog te voeren, is het daarbij altijd van belang om in ieder geval vooraf na te denken over:

  • Over welke onderwerpen praat u?
  • Hoeveel ruimte voor inbreng is er/wat staat al vast?
  • Met wie praat u?
  • Hoe organiseert u de dialoog?

In iedere fase van een inkoop zijn de antwoorden op deze vragen anders. Wat wel altijd hetzelfde is, is een open houding. Dialoog zonder reflectie op ‘aannames’ verandert ‘het oude’ niet.

Op weg naar een goede dialoog

Voor het voeren van een goede dialoog zijn verschillende documenten, producten en praktijkverhalen beschikbaar. Zo is er een Handreiking Dialoog opgesteld met belangrijke aandachtspunten voor het voeren van de dialoog. Ook tips vanuit de praktijk zijn in de handreiking te vinden. Maakt u zich zorgen of uw dialoog voldoet aan de mededingingsregels? Lees dan de Leidraad samenwerking in de zorg,. Voor inspiratie kunt u een kijkje nemen bij de praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor het voeren van een goede dialoog. Zo is er een workshop over dialoog, maar is bijvoorbeeld ook procesbegeleiding beschikbaar.

Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.