Geschillencommissie Sociaal Domein Jaarverslag 2019

In 2019 is de Geschillencommissie Sociaal Domein van start gegaan. Deze geschillencommissie  is voor problematiek voortkomend uit de Jeugdwet en voor geschillen op het gebied van de inkooprelatie tussen aanbieder en gemeente(n) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit eerste jaar heeft de commissie vier geschillen behandeld, alle over het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

©Geschillencommissie Sociaal Domein

Uit het jaarverslag blijkt dat de geschillencommissie tientallen keren is geraadpleegd en er daadwerkelijk vier casussen zijn behandeld.

Volgens Karen Hauber (voorzitter Geschillencommissie Sociaal Domein) bestaat de indruk dat er van de instelling van de com­missie mogelijk enige preventieve werking uitgaat. Ook is de naamsbekendheid bij zowel gemeenten als aanbieders te gering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Geschillencommissie Sociaal Domein of e-mail naar info@geschillencommissiesociaaldomein.nl. De commissie is ook telefonisch bereikbaar via het nummer 06 13 83 94 10. Het jaarverslag vindt u hier.