Deel IV: Professionals gemeenten en aanbieders lopen stage bij elkaar

In gesprek komen en blijven… dat is toch wel het voornaamste dat deelnemers aan Wisselstage! ‘meenemen’ naar hun eigen werkplek. Zo krijg je immers beter begrip voor de ander, zo leer je elkaars belangen kennen. Ook leverde de stage heel concrete inzichten op zoals meer aandacht voor kwetsbare zwangeren en de omvang van de administratieve lastendruk bij (zorg)aanbieders. Op de vraag aan deelnemers of ze ook collega’s gaan aanraden om eens een kijkje te nemen ‘bij de ander’, zijn zowel professionals van (zorg)aanbieders als gemeenten unaniem: nieuwsgierig zijn naar de ander levert echt op.

Vijf jaar na de decentralisaties in het sociaal domein ervaren veel betrokkenen het inkopen en aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning nog steeds als een lastig proces. (Zorg)aanbieders en gemeenten moeten de zorg in een regio samen vormgeven, maar kennis van elkaars werkwijzen en diensten ontbreekt. Het stageprogramma ‘Wisselstage!’ werd ingezet om vooral van elkaar te leren. Professionals van (zorg)aanbieders liepen in november 2020 vier dagen stage bij gemeenten. De week erna waren de rollen omgedraaid. Hoe de stage is bevallen, leest u in dit laatste artikel en de drie  die eerder verschenen. In dit afsluitende artikel vertellen de deelnemers welke ervaring ze meenemen naar hun eigen werkplek. Kortom, het geleerde in de praktijk.

In gesprek

Dat Wisselstage! nog maar eens onderstreept hoe belangrijk het is dat gemeenten en (zorg)aanbieders elkaar regelmatig opzoeken, bevestigen alle deelnemers. Renske Gercama, gemeente Leiden: “Ik besef nog meer hoeveel kennis je kunt aanboren door een partij, die vanuit een heel ander perspectief op hetzelfde vlak als jij actief is, een vraag voor te leggen. Of gewoon eens een kop koffie mee te doen om van gedachten te wisselen.”  

Elise Aartsen van 's Heeren Loo ziet ook in dat een andere blik op dezelfde materie helpt: “We lopen als gemeente en aanbieders tegen dezelfde vraagstukken aan. Het kan nuttig zijn om elkaar hier meer in op te zoeken.” Een gesprek over een gedeeld vraagstuk draagt bij aan beter begrip, maar zorgt ook voor een beter beeld wie er actief zijn ‘aan de andere kant’. Job de Boer van William Schrikker Groep/ De Jeugd- en Gezinsbeschermers: “Wat ik al wist, maar eens te meer duidelijk is geworden door mijn stage, is dat het van groot belang is elkaars rol, positie en belangen te verstaan. Het team contractmanagers van de regio Hart van Brabant heeft dit heel goed door en krijgt door het stellen van open vragen op tafel wat nodig is.”

Aan de slag

Deelnemers die elkaar vaker gaan opzoeken, meer met elkaar in gesprek gaan, zich beter gaan verdiepen in elkaars rol, belangen en organisatie: mooiere uitkomsten kan een stage niet hebben! Maar daar bleef het niet bij. Naast goede voornemens maakt een aantal deelnemers aan Wisselstage! direct werk van de inzichten die ze opdeden. Zo gaat Inge van der Heiden speciale aandacht vragen voor de zorg van kwetsbare zwangeren en kraamvrouwen binnen de gemeente Alphen aan de Rijn. Martin Bluijs van de gemeente Utrecht gaat meer verbinding leggen tussen thuisbegeleiding en ambulante begeleiding.

Ook Celine Starke van de gemeente Dalfsen neemt nieuwe kennis mee van haar stage bij ICare: “Met name de kennis over het meten van kwaliteit en hoe je kunt sturen op kwaliteit. Ik heb daarover tips meegekregen vanuit ICare. Daarnaast is me nog helderder geworden hoe belangrijk het is om eenduidige regels te hebben voor het berichtenverkeer.” Els Obbema van Stichting Icare op haar beurt neemt uit haar stage mee dat gemeenten veel vrijheid krijgen: “Bij veel gemeenten is er behoefte aan één lijn of aanpak, maar ze krijgen daarentegen de vrijheid om heel veel zelf te bepalen. Ik heb gemerkt dat zij dat soms lastig vinden. Dit is ook iets wat ik met collega’s zal delen, omdat die vaak denken dat gemeenten hier zelf voor hebben gekozen. Daarnaast zal ik intern aangeven dat in overleg met gemeenten veel mogelijk is en ze adviseren om dat ook te doen.”

Over een andere boeg

Veel deelnemers zetten de ervaring die zij opdeden tijdens Wisselstage! dus gelijk om in concreet gedrag. Vooral in een andere manier van samenwerken, valt veel winst te behalen. Carine de Bruine van Team050: “We gaan nog meer ons best doen om ook met individuele gemeenten in gesprek te komen met als doel: samenwerken. Tot nu toe focusten we ons toch vaak op inkooporganisaties en voerden we vooral gesprekken met contractmanagers.”

Jeroen Zomerplaag van Philadelphia gelooft meer in ‘lokaal organiseren’ om beter in te spelen op vragen van gemeenten en de samenwerking te optimaliseren: “Gemeenten en zorgaanbieders bedenken elk een eigen oplossing voor hetzelfde vraagstuk. Ik wil daarom kijken hoe we ons nog lokaler kunnen organiseren, zodat teams optimaal kunnen bijdragen aan en gebruikmaken van wat er in een specifieke gemeente speelt.” Ook Mariette van der Zouw van Allerzorg weet hoe ze na Wisselstage! nog beter tegemoet kan komen aan de wensen van een gemeente: “Nog meer de regie nemen, zodat de aangeleverde informatie vanuit onze organisatie aansluit op de uitvraag vanuit de gemeente. Dit kan door een vertaalslag te maken, voordat de informatie intern doorgestuurd wordt om aan de uitvraag te voldoen. Dan anticiperen we echt op dé vraag.” Ze vult aan: “Ook gaan we, nog meer dan we nu al doen, bij gemeenten aangeven dat we zeker benaderbaar zijn voor verder overleg.”

Kevin Meijer van de gemeente Arnhem kreeg tijdens Wisselstage! het inzicht dat de administratieve lastendruk voor zorgaanbieders nóg veel groter is dan hij dacht: “Dit heb ik direct gedeeld met collega's en ik ga erover nadenken op welke manier we de eisen die we als gemeenten aan zorgaanbieders stellen, in de toekomst kunnen verminderen.”

Dat de samenwerking op sommige vlakken anders moet en kan, is één ding. Maar hoe kan die samenwerking worden geborgd? Han Tuller van de gemeente Heerenveen: “Ik ben me er ook weer in deze stage heel erg van bewust geworden dat verandering alleen kan slagen, als je zelf daarvoor gemotiveerd bent en samenwerking zoekt. Niet de gemakkelijke weg, maar wel een weg die tot resultaat zal leiden.”

Raad je het een collega aan?

Tijdens de laatste dag van de stage vroegen we deelnemers of ze ook collega’s gaan aanraden om eens een kijkje te nemen ‘bij de ander’. Celine Starke, gemeente Dalfsen: “Ja! Het is waardevol om het vak dat je uitoefent ook eens te bekijken vanuit het perspectief van de aanbieder. Je leert zo nog meer van elkaar dan dat je al wist. Hoe beter je weet hoe de partij tegenover je handelt en waarom die zo handelt, hoe beter je uiteindelijk ook samenwerkt.”

Lisa Bieleman van Rivierduinen: “Ik zou mijn collega’s zeker aanraden om een keer bij samenwerkingspartners, zoals de gemeente, stage te lopen. Veel collega’s werden ook erg enthousiast van het concept en vroegen of zij niet ook een keer mee mogen lopen. Zeker iets om vaker te doen!” Han Tuller van de gemeente Heerenveen: “Ik zou het mijn collegae zeker aanraden. Deelnemen aan de Wisselstage! geeft je de gelegenheid om betrokken, maar op afstand, te ontdekken of de bedoelingen die je voor ogen hebt, in de praktijk ook gerealiseerd worden.” Els Obbema van Stichting Icare: “Jazeker, buiten dat het leuk is nieuwe contacten op te doen, krijg je ook een goed beeld van de andere kant en kun je tips en tricks uitwisselen.

Doe mee!

Dit is het laatste deel van de stage-ervaringen van de deelnemers aan Wisselstage! Een stage waarin professionals van gemeenten en (zorg)aanbieders bij elkaar op stage gaan.

Wegens grote belangstelling wordt er een vervolg gegeven aan Wisselstage! Deze groep startte op 20 mei 2021.