Gebruikt u de Handreiking Dialoog al?

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden, is een continue dialoog gericht op samenwerking en partnerschap noodzakelijk. Dialoog loopt als een rode draad door het hele inkoopproces heen (van het vaststellen van strategische doelen tot de uitvoering).

Dialoog

Om richting te geven aan hoe de dialoog het beste gevoerd kan worden, is door gemeenten en aanbieders gezamenlijk in de werkgroep Dialoog een matrix opgesteld voor het voeren van het goede gesprek. De inzichten, eye-openers, dilemma’s, tips en ‘beren op de weg’ die de deelnemende gemeenten en aanbieders zelf aandroegen tijdens de werkgroep-, inspiratie- en toetsingsbijeenkomsten, zijn verwerkt in een handige en praktische matrix.

Ga naar de Handreiking Dialoog...