Aanmeldformulier e-learning modules gemeenten

Aanmeldformulier e-learning modules

Vul hier uw voornaam of initialen in, gevolgd door eventuele tussenvoegsels en achternaam. Dit is een verplicht veld.

Vul hier uw mailadres in. Dit is een verplicht veld.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Pluvo verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor deelname aan de e-learning modules. Uw gegevens worden rechtstreeks naar Pluvo gestuurd en worden niet verwerkt door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Pluvo gebruikt uw gegevens, met uw toestemming, om u uit te nodigen voor het volgen van de e-learning modules en het invullen van een evualatieformulier.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Pluvo ontvangt uw aanmelding en zal een overzicht maken van de aanmeldingen die binnen zijn gekomen. Zij zullen u vervolgens meer informatie sturen over deelname aan de e-learning modules. Pluvo rapporteert alleen het aantal aanmeldingen aan het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Na afronding van de e-learning modules worden uw gegevens uit de systemen van Pluvo verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *