Nu beschikbaar: Regionale leergang Inkoop Wmo

In deze leergang komen regio’s op een gestructureerde wijze van beleidsuitgangspunten tot een heldere strategie voor de inkoop van de Wmo 2015. Uitkomst van het traject is een passende inkoopstrategie voor de komende jaren, die duidelijkheid biedt over het doel en de wijze van de inkoop, met draagvlak van samenwerkende gemeenten als ook aanbieders in de regio. De Regionale leergang Inkoop Wmo wordt beschikbaar gesteld door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein i.s.m. EHdK.

Start er in uw regio de komende twee jaar een inkooptraject op het gebied van de Wmo? Dan is deze leergang mogelijk interessant!

Heeft u interesse in de leergang, lees dan de folder eens door.

Aanmelden kan bij één van onze regioadviseurs via regioteam@i-sociaaldomein.nl. Zij bepalen welke regio’s in aanmerking komen voor het volgen van de basisleergang.