Blog regioteam: Online modules als start van het gesprek in de regio

Voorlopig blijven we nog even online werken. Dat brengt enerzijds innovatie naar boven, maar brengt ook de nodige frustraties met zich mee, want soms werkt het nou eenmaal beter om met elkaar in één ruimte te zitten. Als regioteam willen wij de regio’s zo goed mogelijk ondersteunen bij hun proces van inkoop en aanbesteden. Deels doen we dat in gesprekken of als sparringpartner, en deels door het inzetten van leergangen en workshops die verdieping en inzicht geven op de inkoop en het proces ernaartoe. Met de komst van deze e-modules zien we dat dit laatste ook heel goed online kan. Een mooie ontwikkeling in de digitalisering van ons ondersteuningsaanbod, die zeker in deze tijd een oplossing biedt voor het gericht ondersteunen van de regio op afstand.

Het regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet

E-modules Inkoop Jeugdwet en Wmo 2015

Onlangs kregen wij als regioteam een kleine proeverij van de e-modules inkoop Jeugdwet en Wmo 2015 die sinds kort beschikbaar zijn voor gemeenten. (NB: Binnenkort zijn er ook e-learning modules beschikbaar specifiek gericht op (zorg)aanbieders) Deze online modules bieden u als professional een mogelijkheid om meer inzicht en grip te krijgen op de inkoop in het sociale domein en geven handvatten om de inkoop vorm te geven. Het mooie aan deze online versie: u kunt het volgen wanneer u wilt, een keuze maken in het onderwerp dat bij uw behoefte past en binnen 30 minuten heeft u een aantal handvatten en inzichten die u verder kunnen helpen. Een bijkomend voordeel is dat een regio dezelfde taal gaat spreken over het onderwerp en werkt vanuit hetzelfde vertrekpunt. Om de thema’s vervolgens te concretiseren naar uw situatie denken wij als regioadviseur graag met u mee. Ons netwerk van experts en ervaringsdeskundigen en inzichten uit de aanpak van andere regio’s helpt hierbij.

Heeft u aanvullende onderwerpen voor de lesmodules?

Omdat wij als regioadviseur midden in de regio staan, begrijpen wat er speelt, en graag de mogelijkheid aanpakken om actualiteiten tussentijds in te voegen, hebben wij met het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein afgesproken om gezamenlijk verdiepende input te blijven verzorgen. Op deze wijze kunnen de modules waar nodig verder verrijkt worden teneinde aan te sluiten bij de (actuele) behoeften vanuit de regio’s. Een voorbeeld die al geopperd is, is het toevoegen van vaardigheden in de modules op bijvoorbeeld onderhandelen, en deze goed te laten combineren met de kennis die vaak al in huis is bij de professionals. Uiteraard nemen wij uw input daarin graag mee! Wij zien deze modules als een waardevolle verdieping en zeker ook als starter voor een verdiepend gesprek bij het nog beter aansluiten op de regionale behoeften. Naast de e-modules zijn ook een individuele en een regionale opleiding beschikbaar.

Uw regioadviseur ondersteunt

Heeft u de e-modules al gevolgd en zou u graag een onderwerp verdiepen of heeft u specifieke vragen? Of heeft u nog aanvullende wensen die we kunnen opnemen in nieuwe e-modules? Neem dan contact op met uw regioadviseur.

Zo zorgen we samen voor goede samenwerking; tussen professionals onderling en tussen gemeenten en (zorg)aanbieders op het gebied van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en verantwoording.

Informatie over het regioteam Opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet

Goede samenwerking tussen gemeenten en (zorg)aanbieders op gebied van visievorming, inkoop, contractmanagement, uitvoering en verantwoording leidt tot betere en betaalbare maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, minder administratieve lasten en meer werkplezier. Een team van acht regioadviseurs ondersteunt u daarbij. 

Het regioteam opereert namens de volgende drie organisaties: Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Hiermee beschikken de regioadviseurs over een breed palet aan producten en diensten, instrumenten, opleidingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast hebben ze via deze drie organisaties toegang tot een groot netwerk van experts, ervaringsdeskundigen en een rechtstreeks lijntje met ‘Den Haag’.