Hoofdaannemerschap

Binnen het sociaal domein kan worden gewerkt met hoofd- en onderaannemerschap. Bij hoofd- en onderaannemerschap zet een aanbieder (hoofdaannemer) een andere aanbieder (onderaannemer) in voor (onderdelen van) de te leveren hulp of ondersteuning. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de hulp en regelt de (financiële) verantwoording richting de gemeente. Er zijn aanbieders die vrijwillig voor deze constructie kiezen, maar de constructie kan ook een gevolg zijn van een bepaalde wijze van inkopen door de gemeente.

Een hoofd- en onderaannemerschapconstructie kan als voordeel hebben dat gemeenten een beperkt en daarmee overzichtelijk aantal (zorg)aanbieders contracteren. Een ander voordeel kan zijn dat kleine (zorg)aanbieders niet verplicht deel hoeven te nemen aan een arbeidsintensieve inkoopprocedure om zorg in een bepaalde regio te kunnen bieden. Naast voordelen kan deze constructie ook nadelen hebben. Hoofdaannemers moeten contracten aan gaan met onderaannemers, waarin de afspraken die een hoofdaannemer met de gemeente heeft worden doorvertaald naar onderaannemers. Dit is een extra verantwoordelijkheid en administratieve last voor de hoofdaannemer. Daarnaast kunnen de administratieve lasten voor onderaannemers fors toenemen vanwege overeenkomsten met en verantwoording aan meerdere hoofdaannemers.

Op weg naar solide hoofd- en onderaannemerschap

Het Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein helpt gemeenten én aanbieders bij de keuze voor hoofd- en onderaannemerschap en hoe eventuele negatieve gevolgen tegengegaan kunnen worden. Overweegt u als gemeente een vorm van inkoop waar hoofd- en onderaannemerschap een onderdeel van kan zijn, bekijk dan het onderzoeksrapport “En de rekening komt later…”. In dit rapport worden aanbevelingen gedaan voor het beperken van de administratieve lasten als gevolg van hoofd- en onderaannemerschap. Aanbieders die een hoofd- en onderaannemerschapconstructie aangaan moeten een aantal zaken regelen. De model onderaannemingsovereenkomst van VGN kan als voorbeeld dienen wanneer u een onderaannemer wilt inschakelen. Voor de fiscale consequenties is het handig om de informatiekaart btw eens door te nemen. Om de kwaliteit van de onderaannemer te borgen, kunnen de documenten 'Proces onderaanneming' en de 'Checklist bij aanmelding en kennismakingsgesprek onderaannemer' behulpzaam zijn.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor het inrichten van een gedegen hoofd- en onderaannemerschap. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.