En de rekening komt later… onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten

Begin 2019 verscheen het onderzoeksrapport ‘En de rekening komt later…’ van jb Lorenz in opdracht van het ministerie van VWS. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de administratieve lasten door verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten te verminderen. Dit kan relevant zijn bij het opstellen van de verantwoordingseisen in de inkoopdocumenten.

Het rapport is gepubliceerd op de website van de Jeugdmonitor samen met de volgende tekst:

 “Het doel van dit onderzoek van jb Lorenz is inzicht krijgen in welke factoren de mate van administratieve lasten verklaren in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulpaanbieders in drie jeugdhulpregio’s, en wat daarbij het effect is van hoofd- en onderaannemerschap. Door verschillen en de oorsprong van administratieve lasten te verklaren en af te zetten tegen deze specifieke vorm van opdrachtgeverschap, wordt tevens een uitspraak gedaan over de mogelijkheden om administratieve lasten te vermijden of te verminderen.”