Fraude en verantwoordelijkheid bij hoofd- en onderaannemerschap

De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein wil gemeenten en (zorg)aanbieders helpen een weloverwogen keuze te maken met betrekking tot hoofd- en onderaannemerschap. Een handreiking waarin de juridische (on)mogelijkheden over hoofd- en onderaannemerschap in de Jeugdwet en Wmo 2015 worden behandeld, is één van de producten die de werkgroep hiervoor laat ontwikkelen.

Pels Rijcken heeft de opdracht gekregen om een aantal veel voorkomende juridische vragen te beantwoorden en te verwerken in deze handreiking. Om de informatie zo snel mogelijk beschikbaar te stellen, is ervoor gekozen om de vragen en antwoorden direct te publiceren. Wanneer alle vragen zijn beantwoord, worden ze samengevoegd tot één handreiking. Dit is de eerste vraag in de reeks. 

Wie (gemeente, hoofdaannemer, onderaannemer) is waar verantwoordelijk voor in het geval van fraude bij hoofd- en/of onderaannemer in het sociaal domein? Is de hoofdaannemer te allen tijde aansprakelijk voor het handelen van een onderaannemer? Zo niet, wanneer niet?

Het antwoord vindt u in dit document.