Instrumenten

Gemeenten kunnen op drie manieren afspraken maken met aanbieders:

  1. Aanbesteden;
  2. Subsidiëren;
  3. Open house.

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen zelf de zorg te verlenen door (quasi) in te besteden.

Achter deze drie verschillende inkoopinstrumenten zit een verschillende sturingsfilosofie. Bij aanbesteden is de gemeente opdrachtgever en heeft de gemeente dus het voortouw. Bij een subsidie heeft een aanbieder het initiatief. Bij open house is de cliënt/inwoner degene die besluit welke aanbieder de ondersteuning levert. Ook qua proces verschillen de drie inkoopvormen.

Ook voor aanbieders is de keuze van een gemeente voor een bepaald inkoopinstrument van belang, omdat dit direct invloed heeft op de sturing die een gemeente uit kan oefenen.

Op weg naar een passende inkoopmethode

Voor het onderscheid tussen de drie vormen van inkoop kunt u gebruik maken van de Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet. Ook over verschillende aspecten van de procedure, zoals de invulling van de  SAS-procedure zijn factsheets beschikbaar. Daarnaast is er informatie over nieuwe mogelijkheden die een aanstaande wetswijziging biedt in de vorm van een Handreiking SAS zonder emvi (vereenvoudigd aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015). Voor aanbieders is er een begrippenlijst bij aanbesteden beschikbaar. Voor inspiratie kunt u een kijkje nemen bij de praktijkverhalen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij het maken van een goede afweging over de diverse inkoopinstrumenten. Aanbieders kunnen wij ondersteunen bij het inschrijven op een aanbesteding. Voor zowel gemeenten als aanbieders zijn er diverse opleidingen beschikbaar en kan kennis worden gedeeld via miniconferenties. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.