Folder pilots Jeugdwet en WMO 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden makkelijker te maken. Om te laten zien hoe dit kan werken in de praktijk en op zoek te gaan naar de ruimte die de aanbestedingsregelgeving biedt, worden het komende jaar pilots gedraaid. Op basis van deze pilots wordt een praktijkgerichte handreiking geschreven. Wat dit vraagt van gemeenten die meedoen aan de pilots en wat ze ervoor terug krijgen, staat uitgewerkt in deze folder.