E-learning modules inschrijven op aanbestedingen

Goede aanbieders die afvallen door een foutje in de aanbestedingsprocedure? Dit komt vaker voor in het sociaal domein dan u misschien denkt. Om dit te voorkomen, biedt het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein vanaf dit najaar vier e-learning modules aan waarin aanbieders leren waarop zij moeten letten.

Gemeenten/regio’s kunnen deze e-learning modules inzetten in hun aanbestedingsproces. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een webinar. Om te laten zien hoe dit werkt, worden op dit moment bij drie voorbeeldregio’s een op maat gemaakte webinar voor (zorg)aanbieders ontwikkeld. De e-learning kan ook door individuele aanbieders gevolgd worden. De webinar en e-learningmodules komen najaar 2020 beschikbaar.

Webinar op maat ter ondersteuning regionale inkoop

De webinar koppelt de e-learning modules aan uitleg over de specifieke aanbesteding in uw regio. Tijdens deze interactieve webinar wordt toegelicht hoe het inkooptraject specifiek voor uw regio tot stand is gekomen en welke strategie en doelen de regio hiermee nastreeft. Mogelijke andere onderwerpen worden in overleg ontwikkeld. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Type inkoopprocedure;
  • Kenmerken van deze procedure;
  • Planning;
  • Uitleg in te leveren documenten én de documenten die bij de voorlopige gunning nog aangeleverd moeten worden (met toestemming en in overleg met de regio / opdrachtgever en altijd passend in het juridisch kader);
  • Strategische partnerschap met de gemeente.

E-learning modules

Voor de webinar wordt gebruik gemaakt van elementen uit de e-learning modules voor (zorg)aanbieders, die uit vier delen bestaan:

  1. Hoe werkt een gemeente bij het inkopen van zorg?
  2. Basistraining “Inschrijven op aanbestedingen”
  3. Basistraining “Onderscheidend vermogen in aanbestedingen”
  4. Basistraining “Uniform Europees Aanbestedingsdocument lezen en invullen”

Beperken fouten inschrijvingen aanbesteding

Door een combinatie van zelf online leren door aanbieders, specifieke uitleg over de situatie in uw regio en de mogelijkheid vragen te stellen tijdens het webinar, worden de inschrijvingen kwalitatief beter en het aantal fouten beperkt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de e-learning modules? Neemt u dan contact met ons op via de Helpdesk.