Onderzoek ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’

De publicatie ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau informeert gemeenten over de theoretisch te verwachten effecten van strenge of beperkte selectie van aanbieders.

De publicatie laat zien dat het ontbreken van een strenge selectie van aanbieders alleen werkt onder de volgende voorwaarden:

  • Er is ruimte voor meerdere aanbieders in de markt;
  • Cliënten kunnen kwaliteitsverschillen waarnemen en hiernaar handelen, eventueel met hulp van het eigen netwerk of via onafhankelijke cliëntondersteuning;
  • Gemeenten kunnen een goede inschatting maken van de kostprijs van aanbieders indien er sprake is van prijsregulering.

De theoretische voordelen treden niet op indien er sprake is van:

  • Cliënten die de kwaliteit niet waar kunnen nemen;
  • Ondeelbare sociale voorzieningen;
  • Ruimte in de markt voor maar één of enkele aanbieders.