Praktijkverhaal gemeente Veenendaal: Quasi-inbesteden van welzijnswerk

Verschillende gemeenten, verschillende diensten en verschillende manieren van inkopen in het sociaal domein. Binnen de wettelijke kaders is de keuzevrijheid relatief groot. Aan deze keuze liggen veel beleidsmatige afwegingen ten grondslag: wat is voor uw gemeente de meest geschikte manier om een overheidsopdracht in te vullen? Wat voor relatie wilt u met de opdrachtnemer?

Naast de meer gebruikelijke opties zoals aanbesteden, subsidie en Open House, kan quasi-inbesteden een optie zijn. Dit houdt in dat een overheidsopdracht wordt uitgevoerd door een derde partij die gelieerd is aan de gemeente. Zodanig gelieerd zelfs, dat de partij als het ware een verlengstuk is van de gemeente. De gemeente Veenendaal koos voor quasi-inbesteden en richtte daarom een stichting op om welzijnswerk uit te voeren met eigen middelen.

Wij spraken met Marie-Louise van Lankveld (project- en programmamanager), Laura Verhoeven (senior inkoopadviseur) en Marjolijn Agterberg (beleidsmedewerker sociaal domein) van de gemeente Veenendaal. Zij deelden met ons hun ervaring met het quasi-inbestedingstraject tot dusver. We vroegen hen naar de stappen die zij hebben genomen en de randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering.

Beeld: ©Gemeente Veenendaal / Gemeente Veenendaal