Handreiking Quasi Inbesteden beschikbaar

Kenmerkend aan quasi inbesteden is dat een gemeente jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning laat uitvoeren via een zelfstandig rechtspersoon die wel onder direct bestuur van de gemeente staat. Juridisch gezien zit dit tussen inbesteden (zelf doen) en uitbesteden (door een aanbieder laten doen, vaak op basis van een aanbesteding) in.

In deze handreiking wordt het inzetten van quasi inbesteden uitgelegd waarna inzicht wordt geboden in de spelregels. Deze regels gelden voor individuele gemeenten en voor regionale samenwerkingen.

Juridisch kader, voorbeelden rechtspraak en handige routekaart

Deze handreiking bevat een praktische toelichting op het algemeen juridische kader van quasi inbesteden. Vervolgens wordt meer in detail toegelicht, soms aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak, waaraan de gemeentelijke (samenwerkings)constructie moet voldoen en wanneer er risico’s zijn dat quasi-inbesteding waarschijnlijk niet meer binnen de regels past. Verder is een routekaart (infographic) opgenomen die kan dienen als kompas om succesvol gebruik te kunnen maken van quasi-inbesteding in het sociaal domein.

Meer informatie