Gebruikt u de Handreiking Past Performance al?

In deze handreiking wordt het inzetten van past performance uitgelegd, waarna er dieper in wordt gegaan op het gebruik van prestatiemeten in aanbestedingen. Ten slotte worden er enkele handvatten aangereikt voor de praktische toepassing van past performance en prestatiemeten.

Ouderen in busje

Past performance gaat over het betrekken van goede en slechte prestaties van (zorg)aanbieders bij een nieuwe aanbestedingsprocedure. Zo kunt u (zorg)aanbieders na een zeer slechte prestatie uitsluiten. Ook kunt u goed presterende (zorg)aanbieders een streepje voor geven. Wie goed presteert, bepaalt u door gebruik te maken van prestatiemeten of van een ander meetsysteem dat de geschiktheid van inschrijvers en gegadigden beoordeelt.

Met past performance probeert u (zorg)aanbieders te stimuleren om een gegunde opdracht goed uit te voeren om op die manier hun eigen kansen te vergroten bij een volgende opdracht. Past performance kan dus ingezet worden als uitsluitingsgrond en als beloning.