Kostprijs / Tarieven

De prijs van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning is voor gemeenten en aanbieders een belangrijk onderdeel bij het opstellen of aangaan van een contract. Gemeenten moeten bij het opstellen van inkoopdocumenten bepalen welke kostprijs zij gaan betalen per product of traject. Voor de Wmo 2015 zijn hier regels voor vastgelegd in een AMvB reële prijs. Voor de Jeugdwet wordt soortgelijke regelgeving momenteel ontwikkeld.

Niet alleen gemeenten moeten zich verdiepen in de kostprijs van jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning. Voor aanbieders is het belangrijk om te weten wat hun kostprijs per product of traject is. Zo weet u voor welk minimumtarief een bepaalde vorm van hulp geleverd kan worden. De (zorg)aanbieder kan dan een weloverwogen keuze maken om een contract met de gemeente aan te gaan of niet.

Marktconforme kostprijzen / tarieven

Er zijn onderzoeken gedaan naar de kostprijzen van sociaal werk, jeugd GGZ en gecertificeerde instellingen. Daarnaast is er een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de AMvB reële prijs Wmo en een rekentool voor de prijs van hulp bij het huishouden en begeleiding.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar voor het bepalen van een onderbouwde prijsstelling. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.