Kostprijsberekeningen Sociaal Werk

De handreiking van Sociaal Werk Nederland helpt om tarieven voor Wmo-dienstverlening te onderbouwen aan de hand van parameters. Gemeenten moeten zo inzichtelijk maken welke parameters zij hanteren en hoe deze parameters tot stand zijn gekomen. Aanbieders krijgen inzicht in de componenten van een kostprijs en bijbehorende afwegingen.