Kostprijsonderzoek Gecertificeerde Instellingen

In dit rapport brengt Berenschot, in opdracht van VNG en Jeugdzorg Nederland , de kostprijzen in beeld voor wettelijke maatregelen (opgelegde jeugdhulp) op basis van de huidige wijze van de taakuitoefening. De rapportage beoogt een goede en objectieve basis te bieden voor het gesprek dat jeugdregio’s en GI’s met elkaar voeren.