Update rekentool tarieven Wmo (begeleiding en HH) voor 2021

In het voorjaar van 2020 werd de nieuwe rekentool voor Wmo-voorzieningen hulp bij het huishouden en individuele begeleiding gepubliceerd. Deze rekentool helpt gemeenten en (zorg)aanbieders het gesprek over kosten en tarieven te voeren, op transparante wijze en in lijn met de AMvB Reële prijs.

In opdracht van de VNG is de rekentool geactualiseerd in verband met wijzigingen in de cao’s (VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk).

Meer informatie

E-learning via tablet