Kwaliteit

Voor zowel gemeenten als aanbieders is het belangrijk om kwalitatief goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te bieden. Maar wat is goede kwaliteit? Dat volgt vanuit de visie van een gemeente en wordt vastgelegd in de inkoop (waar op kwaliteit wordt geselecteerd) en de daaruit volgende contracten (waarin de vereiste kwaliteit wordt vastgelegd).

Kwaliteitseisen zijn gedeeltelijk wettelijk vastgelegd. Daarnaast zijn er kwaliteitsstandaarden, beroepscodes en protocollen, kwaliteitskeurmerken et cetera waarbij aangesloten kan worden. Bovendien kan een gemeente kiezen voor aanvullende kwaliteitseisen. Deze komen vaak voort uit lokale of regionaal gegroeide gewenste praktijken die men wil voortzetten of uit een bepaalde wijze waarop de gemeente wilt sturen. Deze aanvullende eisen moeten altijd worden afgewogen tegen de administratieve lasten die zij oproepen voor aanbieders.  

Kwaliteit kan gemeten worden op verschillende niveaus: input, throughput, output, outcome of maatschappelijk resultaat. Daarbij geldt dat input makkelijker te meten is dan maatschappelijk resultaat. Welke kwaliteitscriteria ingezet worden, hangt samen met hoe een gemeente stuurt.

Waarborgen kwaliteit

In de Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop is een stappenplan opgenomen om kwaliteitscriteria voor inkoop op te stellen. Het Kwaliteitskompas helpt gemeenten en aanbieders inzicht te geven in welke ambities, maatschappelijke doelen en indicatoren belangrijk zijn. Daarnaast zijn voor specifieke zorgvormen kwaliteitsindicatoren voor de inkoop beschikbaar. De handreiking ‘Kwaliteitskaders en -standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’ helpt o.a. aanbieders en gemeenten bij de uniformering van kwaliteitseisen. Ter inspiratie vindt u praktijkverhalen van gemeenten en aanbieders.

Hulp of advies nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld binnenkort een workshop Kwaliteit volgen. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.