Werkgroep Kwaliteit

In werkgroepen ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Zo zijn de producten van het programma actueel en bruikbaar voor degenen die er in de praktijk mee werken. De werkgroepen houden zich bezig met een concrete opdracht. Zodra de opdracht is afgerond, wordt de werkgroep opgeheven of gaat men aan de slag met een nieuwe opdracht: een concrete vraag die komt vanuit gemeenten en/of aanbieders. De resultaten hiervan worden op deze website gepubliceerd  of (bijvoorbeeld bij workshops) via de regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet ingezet bij gemeenten en aanbieders. Leden uit het programmateam ondersteunen de werkgroepen.

Doel werkgroep Kwaliteit

De werkgroep Kwaliteit heeft de ontwikkeling van een Handreiking Kwaliteitscriteria begeleid. Deze handreiking bevat een stappenplan voor gemeenten om voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kwaliteitscriteria op te stellen voor inkoopdocumenten. Hierbij wordt zoveel mogelijk van wettelijke kaders en bestaande kwaliteitskaders van beroepsgroepen/kenniscentra in de sector gebruik gemaakt.

Daarnaast heeft de werkgroep de ontwikkeling van een workshop begeleid die gemeenten kunnen inzetten om samen met aanbieders en cliënten in gesprek te gaan om zicht te krijgen op essentiële aspecten van kwaliteit. De workshop is op aanvraag. Bij interesse kunt u contact opnemen via de Helpdesk.

Interesse?

Heeft u interesse om lid te worden van een werkgroep? Of heeft u een concrete vraag of probleemstelling waar een werkgroep zich over kan buigen? Dan maken wij graag een afspraak om dit door te spreken. Bij voldoende belangstelling kan altijd een nieuwe werkgroep worden opgestart.

Aanmelden voor een werkgroep of het doorgeven van een vraag of probleemstelling kan eenvoudig door het mailen van een bericht naar onze dienstpostbus.