Gebruikt u de Handreiking kwaliteitscriteria al?

De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen.

Voorzijde Handreiking Kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te contracteren nemen gemeenten kwaliteitscriteria op in hun inkoopdocumenten. Daarbij zijn deze kwaliteitscriteria een onderdeel van alle stappen in de inkoopcyclus, van vastlegging in de (voorbereiding van) inkooptrajecten tot evaluatie tijdens contractuitvoering. Dit is één van de redenen voor de werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein om een handreiking op te stellen voor beleidsmedewerkers en inkoopmedewerkers van gemeenten.

Handzaam stappenplan en naslagwerk

De hoofdstukken in de handreiking behandelen elk een stap in de beleidscyclus. Deze cyclus begint bij de fase van ‘visie en beleidsontwikkeling’, gevolgd door de fase ‘van visie en beleid naar kwaliteitscriteria bij inkoop’, daarna de fase van ‘daadwerkelijke inkoop’ en de fase van ‘realisatie (van kwaliteit) in de praktijk, monitoring en evaluatie’. Daarnaast wordt er in de handreiking een hoofdstuk gewijd aan de dialoog met aanbieders, waarbij dialoog als voorwaarde wordt gesteld om samen de transformatie in het sociaal domein een stap verder te brengen. Ook is in ieder hoofdstuk een overzicht opgenomen van bestaande relevante documenten en links.

De werkgroep Kwaliteit

In werkgroepen van het programma ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten vóór gemeenten en aanbieders. Zo zijn de producten van het programma altijd actueel en bruikbaar. De werkgroep Kwaliteit heeft de ontwikkeling van deze Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop begeleid.

Workshop Kwaliteit

Ook heeft de werkgroep een workshop ontwikkeld die gemeenten kunnen inzetten om samen met aanbieders en cliënten in gesprek te gaan over belangrijke aspecten van kwaliteit. De workshop helpt gemeenten en aanbieders om inzicht te krijgen in essentiële aspecten van kwaliteit van hulp aan de cliënt, die in het inkoop– en verkoopproces vastgelegd kunnen worden. Zo kan de workshop o.a. worden ingezet als middel ter voorbereiding op het inkoopbeleid rond jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning of op het uitwerken en vastleggen van kwaliteitseisen in het inkoopproces. Bij interesse, kunt u contact opnemen via de Helpdesk.